Ovako Hällefors – Hällefors

Ovako Hällefors – Hällefors

Långsiktig energibesparing genom isolering av gamla rör Vi på Karlskoga Isolering har tagit fram en isoleringslösning för Ovako Hällefors, som ska skapa energibesparingar på lång sikt. Uppdraget inleddes med energiberäkningar med syfte att minska energiförlusterna....