Långsiktig energibesparing genom isolering av gamla rör

Vi på Karlskoga Isolering har tagit fram en isoleringslösning för Ovako Hällefors, som ska skapa energibesparingar på lång sikt. Uppdraget inleddes med energiberäkningar med syfte att minska energiförlusterna. För Ovako Hällefors är det en långsiktigt investering som även förlänger hela anläggningens livslängd.

Isolering av gamla rör ger längre livslängd

Genom att isolera gamla rörledningar kan energiförbrukningen minskas. Isoleringen hjälper också till att hålla exempelvis vattentemperaturen på önskad nivå, minskar risken för kondens och att rören fryser sönder vid kyla. För att kunna beräkna och dimensionera isoleringslösningen till de äldre rören, krävs erfarenhet och rutin. Tack vare vår kunskap om äldre rörmaterial och dess egenskaper kan vi ta fram en säker och tillförlitlig rörisolering.

Med energibesparingar i fokus ökar effektiviteten

Ovako Hällefors investering i ny isolering av deras gamla rör hänger ihop med deras medvetna helhetssatsning på minskad energianvändning under hela produktionsprocessen. Det rör sig om bland annat hantering och materialanvändning under tillverkningsprocessen. Service och underhåll ingår även i deras långsiktiga investering för ökad energieffektivisering.