På uppdrag från Jämtkraft har AKJ energiteknik påbörjat projektet med att uppföra en ny panncentral. Den nya pannan på 6 MW ska förse Åre med ​
fjärrvärme och värmlandsisolering har fått förtroendet att leverera isoleringen. ​

Smarta investeringar för framtiden.​

Värmlands isolering har under projektet ansvarat för isolering av rökgasrör, fläktar, kondensor samt fjärrvärmeledningar. Genom att skräddarsy isoleringen efter anläggningens​ behov kan vi dimensionera isoleringen för att uppnå högsta effektivitet och minimera energiförluster. Varje anläggningen har olika förutsättningar och genom att tidigt finnas ​på plats på projektet kan Vi delta i arbetet med att leverera inustriisolering för att optimera driften och även säkerhet i form av brand och personskydd.  ​

Effektivitet och säkerhet i fokus.​

Isolering innefattar inte enbart en investering i form av minskade energiförluster. Värmlands isolering har även utfört jobb där Vi skyddsisolerar heta ytor för att mimimera risken ​för personskador när driftpersonal artetar med underhåll i anläggningen. Genom att använda mineralull och plåtbeklä rör och installationer ökar man även brandskyddet.