VENTILATIONSISOLERING

Inom ventilationsisolering utför vi huvudsakligen värme- och brandisolering. Tack vare vår långa erfarenhet av plåtbeklädnad av ventilation kan vi erbjuda specialanpassning och en helhetslösning av din isolering.

Vi är experter på ventilationsisolering och dimensionering för olika typer av byggnader. Alla byggnader behöver ventilationsisolering, och vi vet hur man anpassar isoleringen för högsta möjliga energieffektivitet.

Vi anpassar din isoleringslösning för största möjliga energibesparing.

Investering med många fördelar

Vi vet hur din ventilationsisolering ska utföras för att den ska bidra till mycket nytta för din verksamhet:
• ÖKAD BRANDSÄKERHET  • MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING  • LÄGRE DRIFTSKOSTNAD
• ÖKAD VERKNINGSGRAD (på återvinningsaggregatet)

Isoleringslösningar för alla byggnader

Vi vet vad som krävs för att din isoleringslösning ska uppfylla alla krav som ställs på isolering av industribyggnader och andra byggnader med höga krav. Vi använder enbart godkända material och ytskikten uppfyller kraven för Ytskikt klass 1.

Vi utför ventilationsisolering av alla typer av kanaler i alla miljöer.

Säkra isoleringslösningar med material av hög kvalitet

Vi använder godkända och certifierade material för alla isoleringslösningar och samarbetar bara med välkända leverantörer:

 • Paroc
 • Rockwoll
 • Isover
 • Armacell

Ventilationsisolering – viktigt ur många synvinklar

 • Brandisolering
 • Värmeisolering
 • Kondensisolering
 • Ytbeklädnad
 • Ljudisolering

Referensprojekt – ventilationsisolering

 • Caverion
 • Energi & Fastighet i Karlstad
 • Piscator
 • Filipstads luftteknik

Material och dimensionering

Till ventilationsisolering används mineralull (glasull eller stenull) med stort värmemotstånd och klassificerat som obrännbart material. Med en väl utförd ventilationsisolering förhindras spridning av eld och rök genom ventilationssystem.

Vi vet också hur isoleringen ska konstrueras och dimensioneras för att bidra till minskad energiförbrukning, tryggad livslängd på ventilationsisoleringen samt minimering av skador på din anläggning och vår omgivande miljö.

Ventilationsisolering för ökad energieffektivitet

Vi specialanpassar isoleringen av din anläggning och vet hur våra lösningar hjälper till att förlänga din installations livslängd. Andra fördelar med ventilationsisolering är bland annat:

 • Minskad energiförbrukning
 • Lägre driftskostnader
 • Uppfyllda branschkrav vad gäller brandsäkerhet
 • Ökad livslängd på din anläggning

Lönsamt att byta ut din gamla isolering

Oavsett om vi hjälper dig att byta ut din gamla isolering eller om vi installerar en ny isolering, kommer din investering att löna sig. En väl genomförd och anpassad ventilationsisolering är avgörande för att minimera dina energiförluster och för din byggnads brandsäkerhet.

En god investering som tar hänsyn till miljön

För att minska risken för energiförluster ska alla kanaler med varm och kall luft samt retur-och frånluft isoleras på korrekt sätt. Ventilationskanaler som går genom byggnationer inomhus och som har en luft-temperatur som skiljer sig från inomhustemperaturen bör isoleras för att minska energianvändningen.