ISOLERING AV RÖR & DAGVATTEN

Vi är specialister på bland annat isolering av rör och avlopp för alla typer av offentliga byggnader. Våra isoleringslösningar håller hög kvalitet och hjälper till att energieffektivisera och säkra din byggnad.

Vi vet vad som krävs för en funktionell installation med lång hållbarhet. Med en korrekt utförd isolering minskar du din energiförbrukning på samma gång som du brandsäkrar din byggnad.

Få hjälp att dimensionera och anpassa isoleringen efter dina förutsättningar.

Isoleringslösningar med många funktioner

Vi ser vi över din befintliga isolering eller tar fram en ny isoleringslösning som är anpassad efter din verksamhets förutsättningar. Vi anpassar isoleringen av din byggnads rör och avlopp för att:
MINSKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN  •  MINSKA DRIFTSKOSTNADERNA  
•  FÖRHINDRA KONDENS & FRYSNING

Spetskompetens inom isolering av rör och avlopp

Inom lösningar för värme, ventilation och sanitet (VVS) erbjuder vi lösningar för ventilationsisolering och isolering av kalla och varma rör i industribyggnader. Med en professionellt utförd isolering som anpassas efter din industribyggnads förutsättningar och krav säkrar du din produktion samtidigt som du minskar energiförbrukningen.

Referensprojekt:

  • L-G Contracting
  • Bravida
  • Värmlands Läns Landsting
  • Assemblin

Innan vi åtar oss ett uppdrag åker vi därför alltid ut till din byggnad för att göra en besiktning på plats, därefter anpassar vi isoleringen av rör, avlopp och dagvatten på bästa sätt.

Isolera för en säker byggnad

Med vår isoleringslösning av din byggnads rör, avlopp och dagvatten kan du känna dig trygg i att vi levererar kvalitet i alla steg – från energiberäkning till montering på plats. Vi erbjuder isoleringar som uppfyller samtliga branschkrav vad gäller vattentäthet, brandsäkerhet och återvinning.

Fördelar med isolering av rör och avlopp

  • Minskad energiförbrukning
  • Minskade driftskostnader
  • Minskad risk för temperaturfall
  • Minskar risken för kondens och frysning
  • Uppfyller branschkrav vad gäller brandsäkerhet

Förläng din anläggnings livslängd med hjälp av isolering

Med välisolerade avlopp och rör kan din energiförbrukning och dina driftskostnader minska. Dessutom ger isoleringen ett förbättrat skydd som ökar själva installationens livslängd och dina kostnader för underhåll minskar.

En god investering att byta ut din gamla isolering 

Att byta ut en gammal isolering eller installera ny isolering av rör och avlopp i nybyggnation, är en investering som verkligen lönar sig. Ur ett livscykelperspektiv är de positiva effekterna många och genom att byta ut din gamla isolering minskas dina energiförluster drastiskt.

Äger du en äldre industribyggnad kan ett utbyte av din isolering tillsammans med ny rördragning även vara en lösning vid utrymmesbrist. Kontakta oss för platsbesiktning och offert på rätt dimensionerad lösning.