Vi skyddar genom brandtätning

Nybyggnation av en 2 våningsbyggnad mitt emot Plantagen på Gräsdalen i Karlstad. Värmlands Isolering ansvarar för industriisolering och brandtätning.

Genom brandtätning av alla kabel-, rör- eller ventilationsgenomföringar förhindras spridning av eld och rök. Brandtätningen är utförd enligt alla branschkrav och regler och är anpassat för byggnadens unika förutsättningar där lagerlokal ligger vägg i vägg med kontor.

Stora lokaler kräver genomtänkt industriisolering

De stora lokalerna kräver anpassade lösningar för att minska uppvärmningskostnader och för en kondensfri inomhusmiljö anpassad för ett stort lager vitvaror och andra elektriska apparater. Den specialanpassade lösningen uppfyller alla branschregler och krav.