Industriisolering av den nya ångpannan

Det stora och spännande projektet på DS Smith i Värnamo har som mål att konvertera ångproduktionen som används vid tillverkning av pappersförpackningar till förnybar energi. Vi på Värmlands Isolering har skött industriisolering av ångpanna samt rörisolering.

På uppdrag av AKJ Energiteknik, som är totalentreprenör för projektet, utförde vi på Värmlands Isolering rökgasisolering, madrassisolering för den nya ångpannan samt rörisolering.

Målsättning med projektet är att sänka den negativa miljöpåverkan med motsvarande cirka 280 varv runt jorden med bil per år. Det gör DS Smith genom sin 100-procentiga satsning på förnybar råvara vid tillverkningen; den nya ångpannan eldas med spån och skogsrestprodukter från närliggande sågverk. Det gör att man varken behöver importera, transportera eller använda ändliga källor som råvara.

Hela projektet omfattar nedsänkt tippficka, förbränningsugn för flis, ångpanna och ångsystem med matarvattenutrustning, elfilter, askhantering, skorsten, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

industriisolering ångpanna - bild på rörisolering

industriisolering ångpanna - bild på installation

industriisolering ångpanna - bid på rörledning utomhus