MONTÖRER MED KVALITETSFOKUS

Vår styrka är våra erfarna montörer

För oss är våra erfarna och hantverkskunniga montörer och ledande montörer vår viktigaste resurs. Tillsammans har vi målsättningen att alltid leverera isoleringslösningar med hög kvalitet och lång hållbarhet. Det gör vi genom väl genomfört arbete och nära dialog med dig som kund.

Som certifierat isoleringsföretag har vår personal de certifieringar och utbildningar som krävs för att utföra godkända isoleringslösningar med hög kvalitet.

Fokus på hållbarhet och långsiktig energieffektivitet

Med vår samlade erfarenhet har vi kompetensen som krävs för att kunna anpassa isoleringen, plåtkonstruktionen eller madrassisoleringen efter just din byggnads förutsättningar.

Det krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna beräkna och konstruera skräddarsydda lösningar som ger dig bästa möjliga energibesparing och funktionalitet.

Bred branschkunskap underlättar problemlösning


Vår personal har erfarenhet av arbete med stor variation där inget projekt är det andra likt. Varje uppdrag kräver ofta en speciallösning, där våra montörer tar fram anpassade lösningar för den specifika installationen och genomför arbetet.

Mer än expertkunskap inom isolering

Som experter inom teknisk isolering för industri, rör- och avlopp, ventilation, brandtätning och brandisolering är arbetet för våra montörer väldigt varierande. Vi tar fram anpassade lösningar som många gånger innebär mer än själva isoleringslösningen. Som exempel har vi också kompetens inom svetsning och plåtslagning.

Med vårt hantverkskunnande tar vi fram energieffektiva isoleringslösningar med lång hållbarhet  – anpassade efter din byggnads och verksamhets unika förutsättningar.

Isoleringsmontörer med fokus på hantverket

Vi tror på självständigt arbete under eget ansvar. Det innebär att man som montör hos oss samtidigt är sin egen arbetsledare som driver projekten i hamn och ansvarar för att alltid leverera bästa möjliga lösning. Det betyder också att du som kund har direktkontakt med din montör som gör jobbet hos dig.

Vi ser alltid till att ta fram en isoleringslösning som är ultimat för din anläggning och byggnad. Oavsett den slutgiltiga lösningens utformning håller den alltid hög kvalitet och möter alla branschkrav vad gäller funktionalitet, energieffektivitet och lång hållbarhet.