Snabba effektförändringar kräver tålig industriisolering

På uppdrag av AKJ Energiteknik ansvarade vi på Värmlands Isolering för isolering av värmepanna samt rökgasisolering vid en biovärmeanläggning för livsmedelsindustri utanför Stockholm.

Hela projektet omfattar projektering och installationer av pannor, rökgasrening, skorsten, rör-, el- och styrinstallationer. Det nya värmesystemet ska sedan kopplas samman med och integreras med den befintliga panncentralen.

Anläggningen består av en odlingsyta på 50 000 kvm, anpassad för odling av sallad och örter. Projektets största utmaning är de snabba effektförändringar, som bland annat kräver tålig skräddarsydd och anpassad industriisolering av värmepannan.

Kraftfullt fliseldat värmesystem

Lösningen består av ett värmesystem med panneffekt på 4,5 MW och 600 kubikmeter varmvattenackumulatorer för hantering av låg- och peaklaster. Hela värmeanläggningen kommer att eldas med träpellets motsvarande en energimängd av cirka 240 varv runt jorden med bil per år.