MADRASSISOLERING

Med egen tillverkning av madrassisolering kan vi erbjuda special- och platsanpassade isoleringslösningar för byggnader med höga krav. Madrassisolering är den mest flexibla isoleringslösningen som förlänger isoleringens livslängd och ökar din energieffektivitet.

Vår madrassisolering är en av de mest servicevänliga lösningarna då den underlättar din hantering vid service och underhåll av din anläggning. Med hjälp av antingen remmar eller metallfjädrar tar du själv bort isoleringen och sätter tillbaka den efter utförd service.

Optimerad isolering för ökad flexibilitet

Isoleringsmadrasser är ett effektivt och funktionellt sätt att isolera industribyggnader och andra större byggnader med höga krav. En specialanpassad madrassisolering bidrar till:
• MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING • MINSKADE DRIFTSKOSTNADER  • SMIDIG HANTERING VID UNDERHÅLL OCH SERVICE

Skräddarsydda isoleringsmadrasser

Våra specialsydda madrasser är fyllda med mineralull som form- och funktionsanpassas efter hur det ser ut på plats i din byggnad. Yttermaterialet är tillverkat av silikonväv som står emot väta på ett effektivt sätt och skyddar isoleringen från fukt. På undersidan används högtemperatursväv som klarar av extrema temperaturer som bland annat förekommer på värmeverk och i tillverkande industrier.

Egen tillverkning av madrassisolering av hög kvalitet

Vi tillverkar isoleringsmadrasserna i vår egen verkstad och skräddarsyr dem efter er anläggnings villkor. Isoleringen består av mineralull (stenull, glasull eller keramisk ull) med en ytterväv av silikon och högtemperatursväv.

Madrasslösningar är kanske den mest flexibla och effektiva isoleringslösningen och skyddar isoleringen så bra att den många gånger kan återanvändas.

Madrasstillverkning baserad på erfarenhet

Vi har bred och lång erfarenhet som gör att vi kan ta fram isoleringslösningar som är anpassade efter de specifika och höga krav som ställs vid varje enskild anläggning. Av erfarenhet vet vi att varje anläggning har unika förutsättningar, som gör att det inte finns några standardlösningar som passar i alla situationer. Med vår egen tillverkning av madrassisolering kan vi anpassas lösningarna till bland annat:

 • Fläktar
 • Ventiler
 • Isolering av ånga
 • Isolering av kärl
 • Värmeväxlare
 • Vakuumpumpar
 • Stoftavskiljare
 • Industribyggnader
 • Värmeverk
 • Läkemedelsindustri

Smidig hantering vid underhåll av din anläggning

Med hjälp av madrassisolering blir din hantering vid service eller reparation betydligt enklare. Vid installation monterar vi madrassisoleringen med hjälp av antingen fastsydda remmar eller med en kombination av öglor och rostfria fjädrar.

När det sedan är dags för service eller underhåll av din anläggning plockar ni själva bort madrassisoleringen. Efter avslutat arbete sätter ni helt enkelt tillbaka den på plats igen. Det ökar er effektivitet samtidigt som det också förlänger isoleringslösningen livslängd.

Ytterligare fördelar:

 • Minskad energiförbrukning
 • Minskade driftskostnader
 • Skräddarsydd lösning
 • Smidig hantering vid service och underhåll
 • Förlänger isoleringens livslängd