Karlskoga Värmeverk – Karlskoga (Etapp 2)

Karlskoga värmeverk – Karlskoga (Etapp 1)

Isolering på Karlskoga kraftvärmeverk På uppdrag av Karlskoga Energi & Miljö och genom filterleverantören Filtersupport i Danmark, ansvarade Karlskoga Isolering för isolering av filter och rökgaskanaler på Karlskoga värmeverk. Isolering av värmeverk ställer höga...