INDUSTRIISOLERING

Vi är specialister på industriisolering och isoleringslösningar för industriella verksamheter. Med isoleringar av hög kvalitet hjälper vi dig inom tillverkande industri att energieffektivisera din produktion.

Med lång erfarenhet levererar vi säkra, hållbara och anpassade lösningar – med såväl plåtkonstruktion som madrassisolering – för de flesta typer av större byggnader.

Vill du energieffektivisera din verksamhet?

Isolering av högsta kvalitet

Vi ser över din befintliga industriisolering eller tar fram en ny lösning som är skräddarsydd efter din verksamhets krav. Våra isoleringslösningar är bland annat anpassade för hantering och isolering av:
RÖKGAS • ÅNGA • VÄRME • KYLA • TANKAR

Industriisolering effektiviserar din produktion och sparar energi

Vid industriella processer arbetar man ofta med höga temperaturer, som kräver hållbar och högkvalitativ isolering för att minska energiförluster och effektivisera produktionen. Vi hjälper dig att beräkna hur stora era energibesparingar blir med en ny isoleringslösning.

Exempel på lösningar med industriisolering:

 • Fläktisolering
 • Skyddsisolering
 • Isolering av tankar
 • Isolering av ånga och rökgas
 • Isolering av stoftavskiljare
 • Värmeverk
 • Läkemedelsindustri

Fördelar med industriisolering

 • Minskad energiförbrukning
 • Minskade driftskostnader

Isolering med plåtkonstruktion

Isolering med ovanpåliggande plåtkonstruktion är användbar inom de flesta industrier såsom värmeverk, läkemedelsindustrin. Industriisolering är effektivt för hantering av både värme och kyla.

Vi har lång erfarenhet av plåtkonstruktioner som anpassas efter hur det ser ut på er anläggning. Konstruktionen och isoleringen måste alltid specialanpassas efter din anläggnings krav och förutsättningar, som ser väldigt olika ut beroende på bransch. Vi har erfarenhet av isolering inom bland annat

 • värmeverk
 • läkemedelsindustrin
 • kemisk industri
 • livsmedelsindustrin.

Madrassisolering – funktionell industriisolering

Vi har stor kompetens inom madrasslösningar för isolering av exempelvis vakuumpumpar, ventiler och rör. Vi tillverkar isoleringsmadrasserna i vår egen verkstad och skräddarsyr dem efter er anläggnings villkor. Madrassisolering är en flexibel och användningsbar lösning för industriisolering, anpassat för att klara av väldigt höga temperaturer.

Anpassade lösningar som säkrar din produktion

Vi är specialister på att beräkna och konstruera isoleringslösningar som anpassas efter din byggnads förutsättningar och din verksamhets krav. Med situationsanpassade lösningar levererar vi industriisolering som uppfyller alla branschregler och krav.