BRANDTÄTNING & BRANDISOLERING

Vi brandsäkrar och utför alla former av brandtätning, brandisolering och brandskyddsmålning för industri och byggbransch. Med vår långa erfarenhet av teknisk isolering vet vi vad som krävs för högsta möjliga brandsäkerhet.

Brandskydd är en av de viktigaste faktorerna vid alla typ av isolering. Beroende på din byggnads förutsättningar anpassar vi lösningen för din byggnads och personals säkerhet.

Brandsäkra din byggnad på bästa möjliga sätt

Vi har lång erfarenhet av teknisk isolering och vet vad som krävs för att brandskydda din byggnad. Beroende på din byggnads förutsättningar utför vi:
• BRANDÄTNING AV GENOMFÖRINGAR (förhindrar spridning av eld och rök
• BRANDISOLERING (bärande konstruktioner och andra installationer i din byggnad)
• BRANDSKYDDSMÅLNING (bärande konstruktioner och ventiler)

Brandtätning

Som experter inom brandtätning utför vi arbeten på kabel-, rör- eller ventilationsgenomföringar. Brandtätningens viktigaste funktion är att förhindra spridning av eld och rök. Vi vet hur den ska utformas för högsta brandskydd och för att uppfylla alla branschkrav.

Brandskyddsisolering

Vi vet hur man brandskyddar byggnader för att förhindra att eld och rök sprids. Vid brandskyddsisolering används stenullsisolering eller inklädnadsskivor, beroende på byggnadens förutsättningar. Bärande konstruktioner brandskyddsisoleras eller brandskyddsmålas.

Brandskyddsmålning

Vi utför brandskyddsmålning av bärande konstruktioner som balkar och ventiler. Brandskyddsmålning ingår i Boverkets föreskrifter för brandskydd av byggnader och hindrar både uppkomst och spridning av brand. Vid brandskyddsmålning använder vi färgen Novatherm 4FR.

Få hjälp att anpassa din isolering för bästa möjliga brandskydd.

Erfarenhet ger brandsäkra isoleringslösningar

Våra montörer har gedigen erfarenhet inom teknisk isolering och har den kunskap och kunnande som behövs för att ta fram anpassade lösningar. Din byggnads brandsäkerhet tas alltid med som en faktor vid alla isoleringslösningar. Du kan också vara trygg i att vi alltid använder material som är godkända och brandklassade från leverantörer som Protega och Hilti.

Exempel på arbeten inom brandskydd:

    • Brandisolering av tank med brandklassade material
    • Brandtätning av installationer på byggarbetsplats
    • Brandskyddsmålning av bärande stålbalk
    • Brandisolering vid ventilation

Dimensionering av alla isoleringsuppdrag

Mängden brandskyddsmålning och dimensionering av brandskyddsmaterial vid brandskyddsisolering avgörs av faktorer vid varje enskild installation. Brandtätning ska inte bara dimensioneras för att uppfylla kraven på brandsäkerhet, utan också ha egenskaper som gör att den klarar av påfrestningar under lång tid. Därför är materialval en viktig aspekt vid brandtätning.