ENERGIBERÄKNING & KALKYL

Våra isoleringslösningar bidrar till att öka dina energibesparingar. Vi vet hur isoleringen ska utformas för att behålla värmen där det ska vara varmt och behålla kylan där det ska vara kallt. På så sätt minskas energisvinnet.

Med vår expertkompetens inom energieffektiva isoleringslösningar hjälper vi dig att ta fram energiberäkningar. Hör av dig till oss så förklarar vi hur vi går tillväga.

Hållbara isoleringslösningar baserade på erfarenhet

Med vår hjälp får du konkret svar på hur isoleringen ska utformas för att minska energisvinnet och för att din investering ska återbetala sig så snabbt som möjligt. Energiberäkningen baseras på analys av:
• NUVARANDE ENERGIANVÄNDNING • BEHOV AV ISOLERING • MATERIALVAL • DIMENSIONERING

Få hjälp att effektivisera din produktion och spara energi

Vid industriella processer arbetar man ofta med höga temperaturer, som kräver hållbar och högkvalitativ isolering för att minska energiförluster och effektivisera produktionen. Vi hjälper dig att beräkna hur stora dina energibesparingar blir med ny industriisolering.

Vi hjälper dig att spara energi och effektivisera din verksamhet!

Energibesparing för en hållbar framtid och god ekonomi

Genom att isolera rätt hjälper vi till att öka din verksamhets energieffektivitet. Anpassad industriisolering ger hållbara lösningar som är specialanpassade för din verksamhet och som ger hållbarhet på långsikt. Vi har den materialkunskap och förståelse för dess egenskaper och hur isoleringslösningen ska konstrueras för bästa energieffektivitet.

Besparing från första dagen

Genom att byta ut din gamla isolering till en 60 mm tjock isolering kan du minska din energikostnad markant. Som exempel kan isolering av 100 m rör ge dig en kostnadsbesparing redan från första året (med investeringskostnaden inräknad) och du minskar din årskostnad med cirka 64 %.

Energikostnad/år – gammal isolering 4 818 kr
Energikostnad/år – ny isolering (60 mm) 1 752 kr

Analys som grund för hållbarhetsberäkningar

Hållbara lösningar för byggnader kräver kunskap om hur teknisk isolering, rörisolering, ventilationsisolering, VVS- och industriisolering bidrar till energieffektiviteten. Med hjälp av beräkningar analyserar vi hur den bästa lösningen för din verksamhet ska konstrueras för energismart och kostnadseffektivitet.

Helhetslösningar för energibesparing

Vi har hantverkskunnandet och erfarenheten som gör att vi kan ta fram energieffektiva och anpassade isoleringslösningar. I konstruktionen tar vi hänsyn till den totala energibalansen i byggnaden, där aspekter som värme-, kyl- och ventilationssystem tas med i beräkningen.