Bärstad Förskola – Hammarö kommun

Byggnationen av Bärstad Förskola i Hammarö kommun startade under hösten 2016. Byggnaden rymmer sex avdelningar med plats för cirka 110 barn. Inom detaljplanen är en utbyggnad om upp till nio avdelningar inplanerat. Totalentrentreprenör var Skanska och Värmlands Isolering var underleverantör för VVS-isolering, brandtätning och industriisolering.

Brandtätning för en säker förskola

Värmlands Isolering ansvarar för brandtätning av byggnaden. Brandtätningen genomförs vid alla håltagningar för rör och kablar i väggar mellan olika brandzoner. På så sätt minskas risken för spridning av brand. Utformningen av brandtätning styrs generellt av krav och regler samt vilka andra byggnadsmaterial som det kombineras med. När det kommer till Bärstad förskola anpassades brandtätningen för att uppfylla samtliga krav som ställs vid nybyggnation.

Isolering som klarar av 100 barn

Att VVS-isolera en förskola innebär lite speciella förutsättningar. Isoleringen ska anpassas för att uppnå högsta möjliga miljöhänsyn och hållbarhet. VVS-isolering innebär isolering av såväl avloppsrör som golvbrunnar i skötrum och duschrum. Med hjälp av VVS-isoleringen säkerställs brandsäkerheten, risken för temperaturfall minskar, kondens och frysning förhindras.

Fördelar med isoleringen av rör och avlopp

  • Minskad energiförbrukning
  • Minskade driftskostnader
  • Minskar risken för kondens och frysning
  • Uppfyller branschkrav vad gäller brandsäkerhet
  • Uppfyller branschkrav vad gäller vattentäthet

Vi isolerar för ett bättre arbetsklimat och minskad ljudnivå

Industriisolering av en förskola innebär att ta hänsyn till bland annat den ljudnivå och det buller som hundratalet barn kan skapa. Genomtänkt isolering kan hjälpa till att hålla ljudnivån inom godkända nivåer för att skapa en bra arbetsmiljö. För att isolera från ljud och buller använder vi oftast mineralull, som dessutom även är bra för värme- och brandisolering.