Isolering av 4 000 meter rör i ny biokraftanläggning

Karlskoga Isolering är engagerade i byggnationen av nordens största biogasanläggning i Norge. Anläggningen är placerad i Skogn nära Trondheim. Byggprojektet startade i augusti 2015 och omfattar en byggnad med produktionskapacitet på 125 GWh energi per år (motsvarande cirka 12,5 miljoner liter diesel). Biogasanläggningen ska enligt plan kunna fördubbla Norges produktionskapacitet av biogas.

Hantering av värme och kyla för ökad energieffektivitet

Purac i Norge ansvarar för projekteringen och Karlskoga Isolerings uppdrag omfattar rörisolering av totalt 4 000 meter rör. Genom den anpassade rörisoleringen behålls den värme som kabeln i rören genererar och därigenom ökar också energibesparingarna. Rörisoleringen förhindrar produkterna och vätskan från att frysa.

Rörisolering för minskade värmeförluster

Vid isoleringen av samtliga rör används mineralull, som är bäst lämpat för att minska värmeförluster och för att förhindra att vätska fryser. Tjockleken på isoleringen har vi beräknat med hänsyn till bland annat omgivande temperatur och rörens dimension. Rörisoleringen syftar också till att undvika kondens och hantera ångan.