Isolering på Karlskoga kraftvärmeverk

På uppdrag av Karlskoga Energi & Miljö och genom filterleverantören Filtersupport i Danmark, ansvarade Karlskoga Isolering för isolering av filter och rökgaskanaler på Karlskoga värmeverk. Isolering av värmeverk ställer höga krav på värmetålighet, säkerhet och brandsäkerhet.

Rökgaskanaler kräver isolering av hög kvalitet

Vid isolering av rökgaskanaler till värmeverk dimensioneras isoleringen beroende på bland annat temperaturnivåer och kanaltyp (cirkulär eller rektangulär). På grund av rökgasens höga temperaturer krävs ofta plåtbeklädd isolering av rökgaskanalerna för ökat brandskydd.

Värmeverk kräver speciallösningar för ultimat isolering

För att isoleringen ska klara av de höga temperaturnivåer som förbränning på ett värmeverk genererar, krävs anpassade lösningar. Det gäller bland annat isolering av rökgaskanaler och filter. Värmeverken har behov av isolering av flertalet komponenter och delar som pannor, cisterner, rökgaskanaler och skorstenar. Varje komponent har unika förutsättningar som ställer krav på isoleringen, som måste anpassas för att öka effektiviteten, hållbarheten och livslängden samt säkerheten.

Filter får förbättrad funktion med isolering

En av funktionerna isoleringen av filter på värmeverk har är att förhindra uppkomsten av kondens. När rökgasen passerar filter sjunker temperaturen och ånga bildas. Isoleringens funktion är då att bevara värmen och minimera risken för kondens.