Omfattande isoleringsuppdrag av ny stor förskola

Karlskoga Isolering genomför ventilationsisolering, rörisolering och brandtätning av nybyggnation av Torvnäs förskola i Sunne kommun med Byggdialog som totalentreprenör. Byggnaden anpassas för att ge plats för 108 barn tillsammans med personalutrymme och kök. Produktionen startades upp vid årsskiftet 2016/2017 och planerad byggtid är 12 månader.

Energismart och brandsäker ventilationsisolering

Genom ventilationsisoleringen minskas risken för spridning av brand via ventilationskanaler, värmeförluster minskas och kondens förhindras. Genom att isolera ökas livslängden på själva ventilationsinstallationen och energiförlusterna minskas. Genom att isolera kanaler för kall- och varmluft minskas påverkan från omgivande temperatur. Det minskar energiförbrukningen och minskar risken för kondens, vilket är skadligt för såväl byggnad som själva ventilationsinstallationen.

Rörisolering för frostskydd och minskad energiförbrukning

Vid rörisolering kan mineralull användas. Mineralull är oftast bäst lämpat för att minska värmeförluster och för att förhindra att vätska fryser. Tjockleken på isoleringen beräknas utifrån bland annat omgivande temperatur och rörens dimension. Rörisoleringen syftar också till att undvika kondens och hantera ångan.

Brandtätning och brandskyddsmålning för en säker byggnad

Värmlands Isolering ansvarar för brandisolering av hela förskolan. Vi utför även brandmålning av och kring ventilerna. Vid brandskyddsmålning använder enbart godkända färger anpassade för ventilationssystem. I kombination med brandsäker ventilations- och rörisolering skapar brandskyddsmålningen högsta möjliga brandsäkerhet.