Isolering av unik fabrik för jeansåtervinning

Re:newcell står bakom världens första fabrik som är anpassad för återvinning av textil till nya fibrer, som sedan används för tillverkning av nya kläder. Fabriken var driftklar under hösten 2017. Karlskoga Isolering ansvarar för ventilationsdragning och isolering vid byggnationen av den nya fabriksanläggningen i Kristinehamn

Vi hjälper Re:Newcell att göra klädindustrin mer energismart

I den nya fabriken kommer gammal textil att omvandlas till nya fibrer genom att återvinna textilier med stor andel naturliga fibrer (bomull och viskos). Genom ventilationsdragning och allmän industriisolering kan produktionen energieffektiviseras, vilket är bra för miljön och för minskade driftskostnader.

Anpassad industriisolering för ökad produktionssäkerhet

Vi på Karlskoga Isolering ansvarade för produktion och installation av all ventilationsdragning och isolering, som anpassades efter den unika fabrikens förutsättningar. Isoleringen dimensionerades för högsta energieffektivitet och för låga driftskostnader. Genom industriisoleringen säkrar vi produktionsanläggningens livslängd och höjer brandsäkerheten.