Ventilationsisolering av flerbostadshus

Kvarteret Kanoten består av nybyggnation av flerbostadshus med 64 lägenheter på 9 våningar. Byggnationen startade tidig höst 2016 och beräknas avslutas under år 2018. PEAB Bostad är totalentreprenör och Värmlands Isolering genomför ventilationsisolering på uppdrag av ventilationsentreprenören Energi & Fastighet i Karlstad.

Moderna bostäder med höga krav på energieffektivitet

I nybyggnationer av flerbostadshus ställs det höga krav på energieffektivitet. En rätt dimensionerad och anpassad isolering hjälper till att hålla nere energiförbrukning och minskar på så sätt utsläpp av bland annat växthusgaser. Genom att bland annat följa Boverkets Byggregler tillsammans med noggranna beräkningar för minskad energiförbrukning har vi dimensionerat ventilationsisoleringen för bästa möjliga resultat.