Karlskoga värmeverk  – Karlskoga (Etapp 1)

Karlskoga värmeverk – Karlskoga (Etapp 1)

Isolering på Karlskoga kraftvärmeverk På uppdrag av Karlskoga Energi & Miljö och genom filterleverantören Filtersupport i Danmark, ansvarade Karlskoga Isolering för isolering av filter och rökgaskanaler på Karlskoga värmeverk. Isolering av värmeverk ställer höga...

Kanoten – Karlstad

Ventilationsisolering av flerbostadshus Kvarteret Kanoten består av nybyggnation av flerbostadshus med 64 lägenheter på 9 våningar. Byggnationen startade tidig höst 2016 och beräknas avslutas under år 2018. PEAB Bostad är totalentreprenör och Värmlands Isolering...